คณะ Working group เข้าพบขอรับคำปรึกษา โครงการ Child Safe Friendly Tourism
2020-11-17 10:48:57

ตัวแทนคณะ Working group เข้าพบ ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับคำปรึกษาในการ ขับเคลื่อน และการร่วมมือ โครงการ Child Safe Friendly Tourism