ติดต่อเรา

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Foundation Of Child Understanding : FOCUS)
เลขที่ 84/159 หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ซอย 12 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5321-2754 โทรสาร : 0-5321-2753
E-Mail : [email protected]
Website : www.focusthailand.org